محصول دیجیتالی

پاورپوینت آسیب های فضای مجازی و اینترنت

پاورپوینت آسیب های فضای مجازی و اینترنت
محصول دیجیتالی

پاورپوینت آسیب های فضای مجازی و اینترنت

۳٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

سه ویژگی اصلی را شرط اصلی تعریف بحران ذکر کرده‌اند:

تهدید،

غافل‌گیری،

فشار زمانی.

درک تهدید محصول عوامل مختلفی است

و غیر از اهمیت عامل مورد تهدید و شدت

آن، می‌توان به عواملی زیر اشاره کرد:

شخصیت تصمیم‌گیرنده،

ساز و کارهای کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات،

تأثیر عوامل محیطی،

سابقه‌ی تهدیدات مشابه از نظر کارکرد و تأثیر،

احتمال اوج‌گیری تهدید از نظر تصمیم‌گیرنده،

پیش‌بینی کنترل (تصوری که تصمیم‌گیرنده از قدرت پاسخ خود دارد)  .

  • جاسوس افزار
  • در پشتی

vسه ویژگی اصلی را شرط اصلی تعریف بحران ذکر کرده‌اند:

vتهدید،

v غافل‌گیری،

v فشار زمانی.

درک تهدید محصول عوامل مختلفی است

و غیر از اهمیت عامل مورد تهدید و شدت

آن، می‌توان به عواملی زیر اشاره کرد:

v شخصیت تصمیم‌گیرنده،

vساز و کارهای کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات،

v تأثیر عوامل محیطی،

vسابقه‌ی تهدیدات مشابه از نظر کارکرد و تأثیر،

vاحتمال اوج‌گیری تهدید از نظر تصمیم‌گیرنده،

v پیش‌بینی کنترل (تصوری که تصمیم‌گیرنده از قدرت پاسخ خود دارد)  .

  • جاسوس افزار
  • در پشتی

سرقت پسورد

  • ویروس ها
  • کدهای مخرب
  • تبلیغ افزار
  • کرم ها
  • نرم افزارهای ناخواسته
  • تروجان ها