محصول دیجیتالی

روش هاي توليد سيگنال الکتروکارديوگرام (‏ECG‏)

روش هاي توليد سيگنال الکتروکارديوگرام (‏ECG‏)
محصول دیجیتالی

روش هاي توليد سيگنال الکتروکارديوگرام (‏ECG‏)

۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

در سال هاي اخير توجه زيادي به توليد مصنوعي سيگنال هاي الکتروکارديوگرام(‏‎ (ECG‎به کمک مدل هاي رياضي معطوف شده است . يکي از کاربردهاي مدل هاي ديناميکي که سيگنال هاي ‏ECG‏ مصنوعي توليد مي کند، ارزيابي آسان دستگاه هاي پردازش سيگنال تشخيصي ‏‎  ECGاست.

همچنين بايد مدل از توانايي لازم براي توليد سيگنال هاي ‏ECG‏ طبيعي و غير طبيعي برخوردار باشد.اختلاف پتانسيل ثبت شده بين دو الکترود که روي سطح پوست قرارداده شده اند، به الکتروکارديوگرام ‏‎(ECG)‎‏ سطحي معروف است . دي پلاريزاسيون/ ري پلاريزاسيون هاي دهليزي و بطني متوالي که در هر دوره قلبي اتفاق مي افتد قله و دره هايي در يک سيکل منفرد سيگنال ‏ECG‏ طبيعي ايجاد مي کند . اين قله ها و دره ها با حروف ‏T,S,R,Q,P‏ نام گذاري مي شوند.‏
تنوع ضربان - ضربان در ‏RR‏ داخلي ، تنوع درمحدوده مقياس زماني از ثانيه تا روز است بعضي از اين تغييرات به خوبي قابل درک هستند و برگرفته از :‏

شکل 1- اتصال سيستم عصبي به قلب

‏1- حمله قلبي بين مکانيزم کنترل متفاوت فيزيولوژي از قبيل آريتمي سينوس تنفسي ‏‎(RSA)  ‎‏ و موج هاي مايراست.
2- ميزان فعاليت فيزيکي و ذهني
3- ريتم ‏circadian‏
4- اثرات مراحل مختلف خواب
انتشار ضربان قلب از گره سينوسي - دهليزي به دهليزها و سپس به دسته دهليزي بطني هيس و سرانجام به بطن ها همراه با تغييرات پتانسيل الکتريکي است که مي توان آن را در فاصله اي دورتر از قلب ثبت کرد. منحني تغييرات الکتريکي قلب را الکتروکارديوگرام يا به اختصار ‏ECG‏ مي نامند .‏
سيستم اعصاب مرکزي ‏‎(ANS) ‎‏ مسئول تنظيم کوتاه مدت فشار خون  است . ‏ANS، قسمتي  ‏از سيستم اعصاب مرکزي ‏‎(CNS) ‎‏ است. ‏ANS‏ از دو زير سيستم سمپاتيک و پاراسمپاتيک استفاده مي کند. سيستم سمپاتيک در شرايط استرس فعال مي شود تا نرخ ضربان قلب را بالا ببرد . سيستم سمپاتيک مي تواند نرخ ضربان قلب را تا 180 ضربان دردقيقه ‏‎(bpm)‎‏ بالا ببرد ‏‎.‎فيبر هاي عصبي سمپاتيک تمام قلب از جمله گره سينوسي - دهليزي ، گره دهليزي - بطني ، مسير هاي هدايتي و عضلات دهليزي و بطني را تحت تاثير قرار مي دهد‏‎.‎‏ با افزايش فعاليت سمپاتيک نرخ ضربان قلب و نيروي انقباضي افزايش مي يابد. به علاوه ميزان هدايت قلب افزايش و مدت انقباض آن کاهش مي يابد. در مقابل ، سيستم پاراسمپاتيک در زمان استراحت فعال مي شود و مي تواند نرخ ضربان قلب را تا ‏bpm‏ 60 پايين بياورد. سيستم پاراسمپاتيک مسير هاي هدايت دهليزي - بطني و عضلات دهليزي‎ ‎را تحت تأثير قرار  مي دهد‏‎.

توضیحات بالا قسمتی از متن میباشد     

 فرمت : ورد                      تعداد صفحه :5